LS Vũ Thảo

Ly dị con theo ai? Luật ly dị quyền nuôi con quy định thế nào?

Gửi luật sư, cho tôi hỏi tư vấn về việc ly dị thì chia con và tài sản thế nào, cụ thể: Tôi có vợ được 6 năm cùng ở địa phương và có 1 đứa con trai 4 tuổi. Nay do cuộc sống vợ chồng không thuận hòa, thường bất đồng quan điển nên xảy ra chanh chấp trong cuộc sống, do đó chúng tôi quyết định ly hôn nhau.

1. Nuôi con: hai vợ chồng cung làm chung công ty tại địa phương nhưng vợ chức cao hơn nên lương cũ̉ng cao hơn tôi nhiều(đây cũng 1 phần mâu thuẫn), theo tôi biết nếu sau ly hôn thì vợ tôi sẽ nghỉ và lên TPHCM làm.vậy tôi muốn xin quyền nuôi con được không, nêu theo mẹ lên TP thì tôi không có điều kiện đi thăm và xa ông bà.

2. Về tài sản: tôi và vợ được cha, mẹ tặng cho đất sản xuất giấy CNQSDĐ mang tên riêng từng người còn nhà thi do hai vợ chồng cùng cha mẹ hai bên giúp đỡ xây cắt. Vì vậy khi ly hôn tài sản đươc chia như thế nào

Kinh mong luật sư tư vấn cho tôi để tôi thêm hiểu biết và để trong thời gian tới tôi làm thủ tục ly hôn. Xin cảm ơn.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hoi đến Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Về quyền nuôi con khi ly hôn (ly dị)

Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình quy định việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn như sau:

"Xem trích dẫn quy định về quyền nuôi con"

Nếu bạn muốn được nhận quyền nuôi con thì bạn phải tự thỏa thuận được với vợ bạn và được vợ bạn đồng ý và yêu cầu Tòa công nhận sự thỏa thuận đó.

Nếu vợ bạn không đồng ý và cũng muốn giành quyền nuôi con thì bạn phải có những căn cứ về khả năng kinh tế, điều kiện nuôi con cũng như môi trường giáo dục tốt hơn người vợ để thuyết phục Tòa trao quyền nuôi con cho bạn.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con thì có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con và có quyền được thăm nom con.

>> Tư vấn quy định về quyền nuôi con và chia tài sản khi ly hôn, gọi: 1900.6169

2. Về phân chia tài sản khi ly hôn

- Tài sản chung

Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:

"Xem trích dẫn quy định về tài sản chung vợ chồng"

- Tài sản riêng

Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định tài sản riêng của vợ, chồng như sau:

"Xem trích dẫn quy định về tài sản riêng"

- Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn

Theo quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn như sau:

"Xem trích dẫn chi tiết"

- Về vấn đề phân chia quyền sử dụng đất khi ly hôn

Điều 62 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn:

"1. Quyền sử dụng đất là tài sản riêng của bên nào thì khy ly hôn vẫn thuộc về bên đó.

2. Việc chia quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn được thực hiện như sau:

a. Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định tại Điều 59 của luật này.

Trong trường hợp chỉ một bên có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì bên đó được tiếp tục sử dụng nhưng phải thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng;

b. Trong trường hợp vợ chồng có quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản chung với hộ gia đình thì khi ly hôn phần quyền sử dụng đất của vợ chồng được tách ra và chia theo quy định tại điểm a khoản này;

c. Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở thì được chia theo quy định tại Điều 59 của luật này;

d. Đối với loại đất khác thì được chia theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà không có quyền sử dụng đất chung với hộ gia đình thì khi ly hôn quyền lợi của bên không có quyền sử dụng đất và không tiếp tục sống chung với gia đình thì được giải quyết theo quy định tại Điều 61 của Luật này."

Như vậy, quyền sử dụng đất mà vợ chồng bạn được bố mẹ tặng cho đứng tên riêng từng người thì đây là phần tài sản riêng và thuộc sở hữu của riêng mỗi người. Còn ngôi nhà do cả 2 bên cùng xây dựng nên là phần tài sản thuộc sở chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Khi hai vợ chồng thỏa thuận ly hôn, về chia tài sản thì tài sản riêng của ai sẽ vẫn thuộc về người đó, còn tài sản chung là ngôi nhà về nguyên tắc sẽ được chia đôi có căn cứ vào các yếu được quy định tại Điều 59 luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Trân trọng.