Hoài Nam

Tư vấn điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được pháp luật quy định như thế nào? Đây là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra trong thời gian gần đây. Nếu bạn đang gặp vấn đề này cần tư vấn, hỗ trợ bạn hãy liên hệ đến công ty Luật Minh Gia chúng tôi.

* Luật sư tư vấn về điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Việc làm thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diễn ra ngày càng nhiều và phổ biến hiện nay. Tuy nhiên trước khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng quyền sử dụng đất đa số nhiều người không biết các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận là như thế nào?.

Nếu bạn đang thắc mắc không biết mảnh đất mà mình đang sử dụng có đáp ứng các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không.Hay đang có tranh chấp xảy ra mà không biết giải quyết như thế nào, bạn cần tư vấn, hỗ trợ, đưa ra hướng giải quyết phù hợp đảm bảo được quyền và lợi ích tối đa nhất cho bạn. Bạn hãy liên hệ tới cho công ty Luật Minh Gia chúng tôi.

Để được hỗ trợ, tư vấn bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống chúng tôi tư vấn sau đây để có thêm kiến thức pháp luật trong vấn đề này.

Xin chào Luật sư! Năm 1983 nhà em được mua của HTX 1 lô đất và sử dụng để sx nông nghiệp từ đó đến nay. Đến vào khoảng năm 2000 thì nhà em xây 1 cái ốt nhỏ để bỏ dụng cụ SX nông nghiệp. Song, năm 2004 qua quá trình đo đạc lại thì không thể hiện có nhà trong hồ sơ đo đạc. Năm 2017, UBND xã quy hoạch vùng đất này để cấp đất ở cho nhân dân để bán đấu giá và nhà em được Hội đồng tư vấn xét cấp đất ở xã xét và đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất có thu tiền và thời gian là trước 01/7/2004. Song, tại Phòng TNMT lại cho rằng đất này sử dụng sau năm 2004 và làm hồ sơ theo thời gian là sau 01/7/2004. Vậy, nhà em có được làm hồ sơ và nộp tiền với thời gian trước 01/7/2004 không ạh? Mong được sự phản hồi sớm. Xin cảm ơn!

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Luật đất đai 2013 quy định:

 

"Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

 

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

 

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

 

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

 

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

 

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

 

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

 

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

 

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

 

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

...

Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

 

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

 

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

..."

Theo thông tin bạn cung cấp thì gia đình bạn mua đất của Hợp tác xã từ năm 1983 và sử dụng ổn định cho đến nay và đã được UBND xã phường công nhận là đất sử dụng ổn định trước ngày 1/7/2004 dó đó có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên Phòng Tài nguyên và môi trường lại cho rằng đất sử dụng sau ngày 1/7/2004 do đó bạn có thể yêu cầu phòng tài nguyên môi trường trả lời bằng văn bản về vấn đề này, sau đó không đồng ý bạn có thể làm đơn khiếu nại đến phòng tài nguyên môi trường. 

 

 

Hotline: 1900 6169