Luật sư Vũ Đức Thịnh

Trách nhiệm liên đới thực hiện nghĩa vụ dân sự của vợ chồng

Luật sư tư vấn miễn phí trường hợp nghĩa vụ dân sự liên đới trả nợ chung của vợ chồng trong trường hợp khoản nợ vay nhằm mục đích phục vụ nhu cầu gia đình. Nội dung hỏi và trả lời tư vấn như sau:

Nội dung đề nghị tư vấn:

Chào luật sư! Xin luật sư cho em hỏi về vấn đề của em sau. Em cưới vợ được 6 tháng, trong quá trinh chung sống vợ chồng em không hợp nhau. Nay vợ em bỏ nhà đi về nhà mẹ đẻ hơn 03 tháng nay, em vô rước vợ về nhiều lần nhưng vợ em nói nhiều câu muốn cắt đứt với em, hỏi bố mẹ vợ thì bố mẹ vợ nói không biết, tự các con giải quyết. Trong thời kỳ hôn nhân hai bên gia đình thông gia có cho vợ chồng em 03 cây vàng và vợ chồng em bán để mua nhà. Trong quá trình mua không đủ em đã mượn của bạn em 180 triệu để mua, sau khi mua xong em cầm lại ngân hàng để trả nợ và phải góp hàng tháng cho ngân hàng. Nhà thì hai vợ chồng em đứng tên nay vợ em bỏ nhà đi không có trách nhiệm trả nợ khi li hôn chia tài sản số tiền em đóng hàng tháng này có được lấy lại không và tài sản chia như thế nào. Mong luật sư trả lời gấp dùm em. Em xin cảm ơn....!
 

Trách nhiệm liên đới thực hiện nghĩa vụ dân sự của vợ chồng
Trách nhiệm liên đới thực hiện nghĩa vụ dân sự của vợ chồng
 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

- Thứ nhất, về việc liên đới thực hiện nghĩa vụ dân sự của vợ chồng

Tại Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng:

1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 (Khoản 1 Điều 30: Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình) hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.”

Theo quy định trên, vợ chồng sẽ có nghĩa vụ chịu trách nhiệm liên đới đối với khoản nợ chung nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.

Ngoài ra, tại Điều 298 Bộ luật dân sự 2005 quy định Thực hiện nghĩa vụ dân sự liên đới như sau:

“1. Nghĩa vụ dân sự liên đới là nghĩa vụ do nhiều người cùng phải thực hiện và bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.

2. Trong trường hợp một người đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu những người có nghĩa vụ liên đới khác phải thực hiện phần nghĩa vụ liên đới của họ đối với mình.

…”

Căn cứ quy định trên, khi bạn đã thực hiện nghĩa vụ thanh toán hàng tháng với ngân hàng khi giải quyết về quyền và nghĩa vụ đối với tài sản chung và nợ chung, bạn có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định về nghĩa vụ liên đới của vợ bạn đối với khoản nợ chung đó.

- Thứ hai, về việc phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

Tại Điều Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về việc Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân như sau

“1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.”

Tại Khoản 2 Điều 59 Luật HN&GĐ 2014 quy định Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn như sau:

“2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.”

Như vậy, trong trường hợp này vợ chồng bạn có nghĩa vụ liên đới trả nợ chung trong các khoản vay phục vụ nhu cầu thiết yếu của gia đình.

Hotline: 1900 6169