LS Trần Khánh Thương

Trách nhiệm của nam, nữ trong quan hệ hôn nhân

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi là tôi đang ở tuổi 15. Có quan hệ và có thai với 1 bạn 17 tuổi. Giờ chúng tôi không muốn gia đình biết và muốn bỏ đứa bé. Nhưng tôi muốn anh chịu trách nhiệm với tôi sau này khi đủ tuổi đăng ký kết hôn. Nếu tôi không thể có thai nữa thì a vẫn phải lấy tôi thì tôi nên làm đơn gì để anh phải chịu trách nhiệm với tôi sau này. Tôi xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 về nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình  như sau:

“Điều 2. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình
 

1. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.”
 

Như vậy, chế độ hôn nhân và gia đình tôn trọng hôn nhân tự nguyện giữa hai bên. Do đó pháp luật hôn nhân và gia đình không quy định có bất cứ sự ràng buộc, đảm bảo nào trước khi tiến hành đăng kí kết hôn.

Theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 5 Luật HN&GĐ 2014:
 

Điều 5. Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình

2. Cấm các hành vi sau đây:

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;”

Theo như quy định trên, để bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình pháp luật HN&GĐ cấm một số hành  vi, một trong số đó là cưỡng ép kết hôn và chế độ này xây dựng dựa trên nguyên tắc hôn nhân tự nguyện.

Do vậy, không có bất cứ điều khoản nào pháp luật HN&GĐ quy định trách nhiệm của một bên khi hai người đủ điều kiện về tuổi đăng kí kết hôn.

Hỏi tư vấn qua điện thoại