Hoài Nam

Trách nhiệm cấp dưỡng đối với người không trực tiếp nuôi con

Luật sư cho tôi hỏi, Tôi có yêu anh A khoảng một năm nhưng bố mẹ anh không đồng ý. Hiện nay tôi đã mang thai 7 tháng nhưng anh vẫn không thuyết phục được bố mẹ và cũng không liên hệ gì với tôi. Anh còn đang có ý định kết hôn với người con gái khác. Vậy tôi xin hỏi, nếu tôi làm đơn kiện anh lên cơ quan anh làm thì anh sẽ bị xử lí như thế nào? pháp luật quy định trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con trường hợp này thế nào? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Luật Minh Gia. Đối với trường hợp của bạn, tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định của luật Hôn nhân và Gia đình  thì không cấm việc nam , nữ độc  thân, chung sống với nhau như vợ chồng.

Tuy nhiên, với việc người yêu của bạn nếu đang là Đảng viên thì hành vi chung sống như vợ chồng hoặc quan hệ  như vợ chồng với người khác đã vi phạm vào quy định của Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 15-3-2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cụ thể khoản 8 điều 17 quy định về hành vi Đảng viên không được phép làm như sau: 

“Chưa có vợ, có chồng, đang có vợ, có chồng mà sống chung hoặc quan hệ như vợ chồng với người khác.”

Trên cơ sở xem xét tính chất và mức độ vi, tư cách đạo đức của Đảng viên, Đảng bộ nơi người này sinh hoạt sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp. Khi xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, sẽ căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu phê bình và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm…

Về vấn đề bảo vệ quyền lợi của hai mẹ con như sau:

Tại khoản 1 điều 14 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có quy định như sau:

1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

Liên hệ đến điều 15, 16 như sau:

Điều 15. Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn
Quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được giải quyết theo quy định của Luật này về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con.

Như vậy, theo quy định trên thì bạn và người yêu của bạn chưa kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì sẽ không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa vợ chồng.

Tuy nhiên người này vẫn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng đối với con nếu con ở với bạn tương tự trường hợp vợ chồng li hôn như sau:

Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

Trường hợp người này không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng thì bạn có thể khởi kiện ra Tòa án để đảm bảo quyền lợi theo quy định tại điều 82 trên đây.

Hotline: 1900 6169