LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm

Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:


a) Cơ sở pháp lý: Điều 244 – Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009


1. Người nào chế biến, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết rõ đó là thực phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho tính mạng, sức khỏe của người tiêu dùng, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.


2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm.


3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.


4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.


b) Cấu thành tội phạm


- Chủ thể: Cá nhân có năng lực TNHS và đủ 16 tuổi đối với khoản 1 hoặc đủ 14 tuổi đối với các khoản 2,3.


- Khách thể: An toàn tính mạng, sức khỏe của người khác


- Mặt chủ quan: Lỗi cố ý


- Hành vi khách quan: Hành vi chế biến, cung cấp hoặc bán thực phẩm mặc dù đã biết đó là thực phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn gây
thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho tính mạng, sức khỏe của người tiêu dùng.

c) Hình phạt


- Khung hình phạt cơ bản: Phạt tù từ 1 đến 5 năm.


- Khung hình phạt tăng nặng:


  + Theo khoản 2: Phạt tù từ 3 đến 10 năm


  + Theo khoản 3: Phạt tù từ 7 đến 15 năm


- Hình phạt bổ sung: Phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
 

Trân trọng!

CV Phạm Đăng Mạnh - Công ty Luật Minh Gia

>> Yêu cầu tư vấn nhanh