LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tội sử dụng trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy

Tội sử dụng trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến chất ma túy, cụ thể như sau:

Theo điều 198 và 199 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì Tội sử dụng trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy được quy định như sau:

 

Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý

 

1. Người nào cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

 

A) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

 

B) Phạm tội nhiều lần;

 

C) Đối với trẻ em;

 

D) Đối với nhiều người;

 

Đ) Tái phạm nguy hiểm.

 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

 

Tội sử dụng trái phép chất ma túy

 

1. Người nào sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, đã được giáo dục nhiều lần và đã bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc mà còn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

 

2. Tái phạm tội này thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm.

 

P. Luật sư tranh tụng

Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169