Luật gia Nguyễn Nhung

Thương binh 81% khi nhà nước cấp đất có phải đóng tiền sử dụng đất không?

Bác tôi là thương binh suy giảm khả năng lao động 81% và được hưởng chế độ của nhà nước năm 1999, năm 2002 huyện giao cho gia đình bác một thửa đất 60m2 hiện có biên bản giao đất của phòng Tài nguyên và môi trường vậy để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thửa đất thì có phải đóng tiền sử dụng đất không?

Nội dung đề nghị tư vấn:
Bác tôi là thương binh 81% và được hưởng chế độ của nhà nước năm 1999 gia đình bác tôi được cấp giấy chứng nhận QSD đất 112m2 đất thổ cư để ở và nhà nước hỗ trợ xây nhà tình nghĩa. do điều kiện gia đình khó khăn nên bác tôi đã bán đất cho người khác và xin UBND huyện giao chỗ đất ở khác, đến năm 2002 thì huyện giao cho gia đình bác 1 thửa đất 60m2 nhưng chưa có quyết định giao đất chỉ có biên bản giao đất của phòng Tài nguyên và môi trường, nay bác tôi lên hỏi xin cấp giấy chứng nhận QSD đất ở thửa đất nêu trên thì có phải đóng tiền sử dụng đất không và nếu phải đóng tiền thì mức đóng như thế nào? Xin chân thành cảm ơn

 

Thương binh 81% khi nhà nước cấp đất có phải đóng tiền sử dụng đất không?
(Hình ảnh minh họa)


Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh gia, trường hợp này chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số: 76/2014/TT – BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ – CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, cụ thể như sau:

Điều 13.Miễn tiền sử dụng đất
Việc miễn tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:
1.Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất cho người có công với Cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công. Việc miễn tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép miễn tiền sử dụng đất theo pháp luật về người có công.

Điều 14. Giảm tiền sử dụng đất
Việc giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:
2. Việc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyềnvề việc cho phép giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công(Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền hay phân cấp).

Do vậy, trường hợp của bác bạn là thương binh 81% và được hưởng chế độ của nhà nước năm 1999 thuộc đối tượng người có công với Cách mạng, bác bạn sẽ được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất theo pháp luật về người có công.

Tại khoản 2 Điều 1, Điều 2 Quyết định 117/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở thì:

Đối tượng thuộc diện được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định này nếu mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì được hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều hộ ở. Trường hợp mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là nhà ở một tầng hoặc nhà ở nhiều tầng có một hộ ở thì được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ tiền sử dụng đất theo các mức cụ thể như sau:

“...... có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sĩ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng được hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất”. Do vậy, trường hợp của bác bạn sẽ được miễn tiền sử dụng đất.

Về Thẩm quyền xác định và quyết định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm:

Căn cứ vào hồ sơ, giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất phải nộp và số tiền sử dụng đất được miễn, giảm, cụ thể Chi cục trưởng Chi cục thuế ban hành quyết định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm đối với hộ gia đình, cá nhân.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Thương binh 81% khi nhà nước cấp đất có phải đóng tiền sử dụng đất không?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!.
Luật gia: Ngọc Hà – Công ty Luật Minh gia.