LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Thử việc là gì? Thời gian thử việc có tính hưởng trợ cấp thôi việc không?

Câu hỏi: Kính gửi Công ty Luật Minh Gia,Tôi đang làm ở công ty tôi được 11 tháng và tháng sau là tháng cuối cùng của hợp đồng 1 năm của tôi. Nhưng nay tôi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng sớm. Nếu thời gian làm việc của tôi : 2 tháng thử việc, 11 tháng chính thức thì tôi có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc không.Vì tôi có đọc luật lao động có quy định điều kiện được hưởng trợ cấp thôi việc là phải làm việc thường xuyên cho công ty đủ 12 tháng.

Xin Luật Minh Gia tư vấn hộ: 12 tháng làm việc thường xuyên này có được bao gồm 2 tháng thử việc không ạ? Và trường hợp của tôi có được nhận trợ cấp thôi việc không và mức được hưởng là bao nhiêu ( Công ty tôi chỉ đóng bảo hiểm xã hội khi ký hợp đồng chính thức)? Bên cạnh đó, trong trường hợp tôi làm 15 ngày đầu của tháng cuối cùng của hợp đồng thì tôi có được đóng bảo hiểm xã hội và hưởng trợ cấp thôi việc không? Mong sớm nhận được hồi âm của Công ty Luật Minh Gia. Trân Trọng,

Trả lời tư vấn: Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 48 Bộ luật lao động năm 2012 quy định Trợ cấp thôi việc

“1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.”

Và tại khoản 3 điều 14 NĐ05/2015/NĐ-CP quy định:

“3. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Trong đó:

a) Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ hằng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo các Điều 111, Điều 112, Điều 115 và Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động; thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động; thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc và thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội;

b) Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Thời gian người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian người sử dụng lao động đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;

c) Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc.”

>> Tư vấn quy định về kéo dài thời hạn tăng lương, gọi: 1900.6169

Theo quy định trên thì NLĐ có thời gian làm việc thường xuyên cho một công ty thì khi nghỉ việc sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc (trừ NLĐ đơn phương chấm dứt trái luật, đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí; bị kỉ luật sa thải). Thời gian làm việc thực tế bao gồm cả thời gian thử việc. Do đó, nếu anh/chị chấm dứt HĐLĐ không thuộc 3 trường hợp nêu trên và có 13 tháng làm việc thường xuyên tại công ty thì đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thôi việc.

Thời gian để tính hưởng trợ cấp thôi việc = tổng thời gian làm việc thực tế- thời gian đã đóng BHTN.

Như anh/chị đề cấp sau 2 tháng thử việc anh/chị kí HĐLĐ chính thức và được đóng BHTN. Do đó, thời gian để tính trợ cấp thôi việc =13- 11 = 2 tháng. Theo nguyên tắc làm tròn 2 tháng được tính bằng ½ năm. Mà 1 năm tính hưởng trợ cấp thôi việc được hưởng ½ tháng mức bình quân tiền lương trên HĐLĐ của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ.

Như vậy, trợ cấp thôi việc trong trường hợp này được tính như sau: ½ năm x ½ Mức bình quân tiền lương của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ.

Lưu ý: Nếu NLĐ không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không phải đóng BHXH. Nên anh/chị tự kiểm tra số ngày công trong tháng cuối cùng của mình để xác định trường hợp này.

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn