LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Gia hạn, sửa đổi giấy phép tổ chức con nuôi nước ngoài

Tổ chức con nuôi nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy phép trực tiếp tại Cục Con nuôi thuộc Bộ Tư pháp. (Áp dụng cả trong trường hợp tổ chức con nuôi nước ngoài thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam)

- Thủ tục sử đổi giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài

Thành phần hồ sơ:

- Trường hợp thay đổi tên gọi, địa điểm:

Đơn đề nghị sửa đổi Giấy phép (theo mẫu)

Số lượng hồ sơ:

- 01 bộ

- Trường hợp thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam:

1. Đơn đề nghị sửa đổi Giấy phép (Bản chính, theo mẫu)

2. Lý lịch cá nhân; Phiếu lý lịch tư pháp (được cấp chưa quá 06 tháng); bản sao văn bằng chứng chỉ của người dự kiến đứng đầu Văn pḥng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; văn của tổ chức cấp thuận cử người đó làm người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết: 20 ngày

Lệ phí (nếu có): 2.000.000 đồng(hai triệu đồng)/lần sửa đổi;

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép cho tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Tổ chức con nuôi nước ngoài đã được cấp phép hoạt động tại Việt Nam;

- Trường hợp thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, thì người dự kiến đứng đầu văn phòng con nuôi nước ngoài phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài; nếu là công dân Việt Nam thì không thuộc diện công chức, viên chức theo quy định của pháp luật;

b) Có đạo đức tốt;

c) Không có tiền án, tiền sự, không thuộc diện bị cấm xuất cảnh, nhập cảnh;

d) Hiểu biết về pháp luật, văn hóa, xã hội Việt Nam liên quan đến nuôi con nuôi và pháp luật quốc tế về nuôi con nuôi.

2. Một người chỉ được đứng đầu một Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

- Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài

Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép (Bản chính, theo mẫu)

Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết: 50 ngày

- Cục Con nuôi thẩm tra hồ sơ: 30 ngày

- Bộ Công an có văn bản trả lời: 15ngày

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định gia hạn Giấy phép: 05 ngày

Lệ phí (nếu có): 35.000.000 đồng(ba mươi lăm triệu đồng)/lần gia hạn;

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép cho tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Đã được cấp phép hoạt động tại Việt Nam;

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật.

Hotline: 1900 6169