LS Trần Khánh Thương

Thủ tục nhận con ngoài giá thú (không đăng ký kết hôn)

Hiện nay việc nam nữ chung sống như vợ chồng nhưng chưa hoặc không đăng ký kết hôn diễn ra ngày càng phổ biến. Do đó dẫn đến hệ quả là con sinh ra khi cha, mẹ chưa đăng ký kết hôn. Trong nhiều trường hợp cha mẹ vẫn muốn con của họ mang thông tin đầy đủ của cha mẹ trên giấy khai sinh của mình. Như vậy, khi con sinh ra mà cha mẹ chưa đăng ký kết hôn thì trên giấy khai sinh của con có được ghi đầy đủ thông tin của cha lẫn mẹ không?

Câu hỏi yêu cầu luật sư tư vấn: Xin hỏi luật sư như sau: Tôi và cô ấy sống chung với nhau như vợ chồng hiện cô ấy đang có thai với tôi được 6 tháng, chúng tôi muốn đăng ký kết hôn nhưng không được, lý do trước đây cô ấy có sống chung với người khác và có một đứa con nhưng không có đăng ký kết hôn. Như vậy xin hỏi luật sư khi con chúng tôi sinh ra có đăng ký khai sinh cho con tại UBND cấp xã có được đăng ký đầy đủ tên cha lẫn mẹ không? Nếu đăng ký được cả tên cha và mẹ thì tôi cần những giấy tờ gì? Xin cám ơn luật sư.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, có được đăng ký khai sinh cho con khi cha mẹ chưa đăng ký kết hôn?

Do hai bạn chưa đăng ký kết hôn nhưng chung sống với nhau và có con, trong trường hợp này, khi bạn đi đăng ký khai sinh cho con mà bạn muốn đứng tên cha của đứa trẻ thì phải thực hiện thủ tục nhận cha cho con theo quy định dưới đây:

Tại khoản 1 Điều 25 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định về việc đăng ký nhận cha, mẹ, con như sau: Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.

Thứ hai, hồ sơ đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha con:

Theo khoản 1 điều 14 Thông tư 04/2020/TT-BTP năm 2020 quy định về chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con đối với trường hợp của bạn như sau:

"Chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại khoản 1 Điều 25 và khoản 1 Điều 44 của Luật hộ tịch gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:

Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.…"

Như vậy, nếu 2 bạn muốn đăng ký khai sinh cho con khi chưa đăng ký kết hôn mà vẫn có đầy đủ tên cả cha lẫn mẹ trong giấy khai sinh của cháu thì bạn cần làm thủ tục nhận cha cho con, khi đi mang theo xét nghiệm ADN chứng minh bạn là cha ruột của cháu để đưa tên bạn vào phần thông tin cha trên giấy khai sinh của cháu.

Theo Điều 15 Thông tư 04/2020/TT-BTP thì khi đăng ký khai sinh cho trẻ em mà có người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thì UBND cấp xã nơi cư trú của cha hoặc mẹ kết hợp giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Bạn chuẩn bị hồ sơ đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con bao gồm:

– Tờ khai đăng ký khai sinh, tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;

– Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay thế giấy chứng sinh (như văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh. Trường hợp không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh).

– Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định nêu trên.