LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Thủ tục kết hôn khi chung sống như vợ chồng trước năm 1987

Thủ tục đăng ký kết hôn đối với trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03/01/1987 theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành luật hôn nhân và gia đình, cụ thể như sau:

Trình tự thực hiện

- Người yêu cầu đăng ký kết hôn nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi cư trú của một trong 2 bên kết hôn.

- Trường hợp hai vợ chồng cùng thường trú hoặc tạm trú có thời hạn tại nơi đăng ký kết hôn, hoặc một trong hai bên không thường trú hoặc tạm trú có thời hạn tại nơi đăng ký kết hôn, nhưng Uỷ ban nhân dân biết rõ về tình trạng hôn nhân của họ, thì Uỷ ban nhân dân thực hiện việc đăng ký kết hôn ngay sau khi nhận Tờ khai đăng ký kết hôn. Hai bên nam, nữ ký tên vào Giấy chứng nhận kết hôn và Sổ đăng ký kết hôn, Chủ tịch UBND cấp xã ký Giấy chứng nhận kết hôn. Bản chính Giấy chứng nhận kết hôn được trao cho vợ, chồng tại trụ sở UBND cấp xã hoặc tại nơi cư trú.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã, nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn. Việc đăng ký kết hôn được thực hiện tại trụ sở UBND cấp xã hoặc tại thôn, bản, tổ dân phố theo kế hoạch của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Thành phần hồ sơ

- Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế.

- Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu).

Số lượng hồ sơ

- 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày làm việc, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì việc đăng ký thực hiện trong ngày làm việc tiếp theo.

Lệ phí (nếu có): Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03/01/1987;

- Khi đăng ký kết hôn hai bên phải có mặt.

TƯ VẤN NHANH