Phạm Diệu

Thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội khi có 2 sổ BHXH có thời gian đóng không trùng nhau?

Luật sư tư vấn về trình tự, thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội khi có 2 sổ BHXH có thời gian đóng không trùng nhau. Nội dung tư vấn như sau:

Chào luật sư! Năm 2012 và 2013 tôi có làm ở công ty X và được công ty chu cấp đầy đủ chế độ bảo hiểm, khi tôi ngưng làm việc cho công ty thì công ty đã giải quyết tôi đầy đủ mọi thủ tục. Nhưng trong quá trình bảo quản sổ tôi bị mất và chưa nhận chế độ 1 lần. Hiện tại tôi đã làm ở công ty khác và có chứng minh nhân dân khác, được cấp sổ khác. Nay tôi có ý định nhập toàn bộ quá trình đóng bảo hiểm vô sổ hiện tại nhưng do sổ cũ đã mất thì tôi phải làm như thế nào luật sư? Tôi chỉ còn lưu lại bản sao sổ cũ quyết định thôi việc và hợp đồng lao động chính, có giấy xác nhận đổi số chứng minh nhân dân do cục cảnh sát cấp. Cần phải làm thủ tục gì để gộp sổ cũ bị mất vào sổ hiện tại thưa luật sư. Mong đc hồi âm của luật sư!

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

 

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

 

“…

4. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới.”.

 

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên, mỗi người chỉ có một sổ BHXH. Trường hợp, một người tham gia BHXH có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới.

 

Theo thông tin bạn cho biết, bạn có làm việc tại 2 nơi. Sau khi nghỉ việc ở công ty đầu tiên, công ty đã chốt sổ BHXH và trả lại sổ cho bạn. Bạn chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tuy nhiên cuốn sổ đó đã bị mất. Hiện nay, bạn đã làm việc tại công ty khác và đã được cấp một cuốn sổ BHXH mới.

 

Do vậy, với trường hợp của bạn, để thực hiện thủ tục gộp sổ BHXH, trước tiên bạn cần làm thủ tục xin cấp lại cuốn sổ BHXH đã mất có thời gian tham gia ở công ty đầu tiên. Theo quy định tại Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH, hồ sơ xin cấp lại sổ BHXH bao gồm:

 

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

 

- Bản sao chứng minh nhân dân.

 

Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan bảo hiểm xã hội nơi chốt sổ BHXH cuối cùng.

 

Thời gian giải quyết: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

 

Sau khi được cấp lại sổ BHXH, bạn có thể nộp hồ sơ tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn đang tham gia để thực hiện thủ tục gộp sổ BHXH. Hồ sơ bao gồm:

 

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH (Mẫu TK1- TS);

 

- 2 cuốn sổ BHXH.

Hotline: 1900 6169