Châu Thị Tú Hảo

Thủ tục ghép 2 sổ đỏ theo quy định của Pháp luật.

Hợp thửa đất là trường hợp gộp các quyền sử dụng đối với các thửa đất liền kề của một chủ sử hữu lại thành một quyền sử dụng đất chung cho các thửa đất. Hay, hợp thửa là đăng ký một quyền sử dụng đất mới tương ứng với thửa đất mới được tạo thành từ các thửa đất liền kề cùng chủ ban đầu.Hiện nay, vấn đề hợp thửa đất cũng đang được người sử dụng đất khá quan tâm. Tuy nhiên không phải người sử dụng đất cũng nắm rõ các điều kiện hợp thửa đất. Vậy điều kiện và thủ tục hợp thửa đất là như thế nào.

Câu hỏi tư vấn: Tôi được mẹ cho 1 miếng đất hình chữ nhật KT 6 x 25 = 150 m2, phía tiếp giáp với mặt tiền 6 m mẹ tôi vẫn còn thừa 20 m2, nhưng UBND Phường lại đưa vào lối đi chung khi tách thửa (đã đo tách thửa từ năm 2017 nhưng đến nay 2021 vẫn chưa cấp sổ riêng cho 5 hộ) trong khi dồn hai phần đất cho tôi thì phần đất tăng thêm vẫn giáp lối đi chung, tôi có đề nghị đưa luôn 20 m2 đó vào sổ của tôi thành 170 m2 (mẹ tôi cũng đồng ý) nhưng được cán bộ địa chính trả lời là không được. Xin hỏi UBND Phường xử lý như thế có đúng quy định và bắt buộc không. Tôi phải làm như thế nào để ghép được 20 m2 đó vào sổ của tôi.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, dựa trên nội dung câu hỏi của bạn, chung tôi đưa ra nội dung tư vấn như sau: 

Thứ nhất, điều kiện để gộp thửa đất:

- Điều kiện 1: Căn cứ theo quy định tại Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 8 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT thì để gộp thửa, các thửa đất phải có cùng mục đích sử đụng đất. Như vậy nếu hai thửa đất xác định là không cùng mục đích sử dụng thì cần làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Điều kiện 2: theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Đất đai năm 2013 thì thửa đất sau khi hợp lại tạo thành một thửa thống nhất, có chung ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ. Do vậy, hai thửa đất gộp phải là liền kề nhau.

Ngoài các điều kiện để được hợp thửa đất theo quy định của luật đất đai thì đối với trường hợp của bạn, việc gộp 20m2 đất vào diện tích đất của bạn cần xem xét về việc mở lối đi chung. Hiện nay UBND đang xác định 20m2 đất đó làm lối đi chung, vì vậy việc đưa 20m2 đất vào thửa đất của bạn cần đảm bảo không ảnh hưởng lối đi chung giữa các bất động sản liền kề. 

Thứ hai, thủ tục hợp thửa:

Bước 1: Người sử dụng đất có nhu cầu sẽ nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai. Nếu nhận thấy hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị hợp thửa theo mẫu số 11/ĐK;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

- CMND hoặc CCCD người sử dụng đất

Bước 2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ

Bước 3. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện:

- Đo đạc địa chính để làm căn cứ hợp  thửa đất;

- Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa.

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp.

Hỏi tư vấn qua điện thoại