LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Nuôi con nuôi thực tế cần thủ tục gì?

Người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú. Cụ thể như sau:

Thành phần hồ sơ:

1. Tờ khai đăng ký việc  nuôi con nuôi theo mẫu quy định; (Bản chính);

2. Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của người nhận con nuôi; (Bảo sao);

3. Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh của người được nhận con nuôi; (Bản sao);

4. Giấy chứng nhận kết hôn của người nhận con nuôi, nếu có(Bản sao);

5.  Giấy tờ tài liệu khác để chứng minh về việc nuôi con nuôi thực tế nếu có; (Tùy tính chất của từng trường hợp cụ thể mà có các giấy tờ tương ứng).

Số lượng hồ sơ:

- 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

15 ngày

Lệ phí (nếu có):

Người đăng ký nuôi con nuôi thực tế được miễn lệ phí 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận nuôi con nuôi

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Các bên có đủ điều kiện về nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật tại thời điểm phát sinh quan hệ nuôi con nuôi;

- Đến thời điểm Luật nuôi con nuôi có hiệu lực (ngày 01/01/2011), quan hệ cha, mẹ và con vẫn đang tồn tại và cả hai bên còn sống;

- Giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục nhau như cha mẹ và con.

TƯ VẤN NHANH