Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam - theo trường hợp xin đích danh được tiến hành theo quy trình và các bước về cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết và cơ quan thực hiện như sau::

1.  Trình tự thực hiện:

+   Cục con nuôi – Bộ Tư pháp chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú

+   Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, tiến hành lấy ý kiến của những người có liên quan trong thời gian 20 ngày , kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
(Việc lấy ý kiến phải lập thành văn bản và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người được lấy ý kiển).

+   Sau khi tiến hành lấy ý kiến của những người liên quan và xác minh hồ sơ, Sở  Tư pháp  xác nhận trẻ đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài; trình UBND TP xem xét, quyết định.

+   Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tư pháp, UBND TP xem xét, quyết định việc đồng ý cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài.

+   Sau khi có Quyết định của UBND TP, Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo cho người nhận con nuôi đến Việt Nam để trực tiếp thực hiện tiếp nhận con nuôi; đăng ký và tổ chức lễ giao nhận con nuôi; gửi Cục con nuôi , UBND cấp xã nơi trẻ thường trú Quyết định và biên bản giao nhận con nuôi.

+   Cục con nuôi có trách nhiệm gửi Quyết định cho Bộ ngoại giao để thống báo cho Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện các biện pháp bảo hộ trẻ em khi cần thiết.
Cách thực thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp (số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội)

2.  Thành phần hồ sơ:

+   Bản sao Giấy khai sinh của trẻ em;

+   Giấy khám sức khỏe do cơ quan ý tế cấp huyện trở lên cấp, ghi rõ về tình trạng đặc biệt (nếu có)

+   Hai ảnh mầu của trẻ em chụp toàn thân, nhìn thẳng 9×12 cm; chụp không quá 06 tháng.

+   Quyết định tiếp nhận đối với người được giới thiệu làm con nuôi ở cơ sở nuôi dưỡng;

+   Văn bản về đặc điểm, sở thích , thói quen đáng lưu ý của người được giới thiệu làm con nuôi (theo mẫu)

+   Số lượng hồ sơ: 03  (bộ)

3.  Thời hạn giải quyết :

+   120 ngày kể từ ngày cơ quan con nuôi quốc tế của Việt Nam nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người xin nhận con nuôi.

+   Trong trường hợp phải yêu cầu cơ quan công an xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm 30 ngày.

+   125 ngày kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người nhận con nuôi

+   Trong trường hợp phải yêu cầu cơ quan công an xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm 30 ngày.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân

4.  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+   Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND thành phố

+   Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp

+   Cơ quan phối hợp : Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp; Sở Lao động  - Thương binh – Xã hội và các cơ sở nuôi dưỡng trực thuộc; Công an thành phố.

+   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài

+   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

-    Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi   

-    Văn bản về đặc điểm , sở thích, thói quen đáng lưu ý của người được giới thiệu làm con nuôi

-    Lệ phí: 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng)/ 01 việc.

-    Nộp tại Cục con Nuôi – Bộ Tư pháp

+   Yêu cầu, điều kiện thực hiện  thủ tục hành chính:

+   Việc giao nhận con nuôi được tổ chức tại trụ sở Sở Tư pháp với sự có mặt của đại diện Sở Tư pháp, trẻ em được nhận làm con nuôi; bên nhận là cha, mẹ nuôi; bên giao là đại diện cơ sở nuôi dưỡng hoặc cha, mẹ đẻ, người giám hộ của trẻ em.

+   Người nhận con nuôi trực tiếp đến nhận con nuôi trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Sở Tư pháp.

+   Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-    Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.

-    Luật Nuôi con nuôi 2011;

-    Nghị định 19/2011/NĐ – CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

-   Thông tư 12/2011/TT – BTP về việc hướng dẫn việc ghi chép , lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169