LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi

Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi được thực hiện tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người đang tạm thời nuôi dưỡng hoặc nơi có trụ sở của tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó. Trình tự, thủ tục cụ thể như sau:

Trình tự thực hiện:

- Người phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi có trách nhiệm bảo vệ trẻ và báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn, nơi trẻ bị bỏ rơi để lập biên bản và tìm người hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó. Biên bản phải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm phát hiện trẻ bị bỏ rơi; giới tính; đặc điểm nhận dạng; tài sản và các đồ vật khác của trẻ (nếu có); họ, tên, địa chỉ của người phát hiện. Biên bản được lập thành hai bản, một bản lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi lập biên bản, một bản giao cho người hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ.

>> Tư vấn thủ tục đăng ký khai sinh, gọi: 1900.6169

- Nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, nơi cư trú của người đang tạm thời nuôi dưỡng hoặc nơi có trụ sở của tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó;

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp hoặc theo ủy quyền.

Thành phần hồ sơ:

- Giấy chứng sinh (nếu có);

- Biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi;

- Giấy tờ chứng minh đã thông báo tìm cha, mẹ đẻ của trẻ trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình địa phương đủ thời hạn 30 ngày.

Thời hạn giải quyết:

Giải quyết ngay trong ngày.

---

Tham khảo tình huống tư vấn quy định về đăng ký khai sinh

- Đăng ký khai sinh quá hạn quy định thế nào?

Câu hỏi:

Cho em hỏi về đăng ký khai sinh như sau: Hiện nay em có một người anh trai, anh của em có quen một cô gái rồi chưa kết hôn nhưng hai người đã có một đứa con gái, hiện nay em bé đựơc hai tuổi , nhưng hai người không sống chung với nhau nữa , đứa con gái để lại cho anh của em nuôi nhưng tới nay em bé vẫn chưa đựơc khai sanh

Bây giờ anh của em nuôi con muốn làm giấy khai sanh con theo ho cuả cha thì phải làm sao ,em xin Luật sư cho em lời khuyên để cho bé được có giấy khai sinh. Em xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp này chúng tôi xin tư vấn như sau:

Với trường hợp của bạn, nếu hiện tại không liên lạc được với người mẹ thì anh bạn có thể làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con chưa xác định được cha, mẹ.

Điều 15 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký khai sinh cho trẻ em chưa xác định được cha, mẹ như sau:

“1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ.

2. Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trống.

3. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 của Luật Hộ tịch thì Ủy ban nhân dân kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh; nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.

4. Trường hợp trẻ chưa xác định được mẹ mà khi đăng ký khai sinh cha yêu cầu làm thủ tục nhận con thì giải quyết theo quy định tại Khoản 3 Điều này; phần khai về mẹ trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ em để trống.

5. Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ không thuộc diện bị bỏ rơi, chưa xác định được cha và mẹ được thực hiện như quy định tại Khoản 3 Điều 14 của Nghị định này; trong Sổ hộ tịch ghi rõ “Trẻ chưa xác định được cha, mẹ”.”

Điều 25 Luật hộ tịch 2014 quy định về Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con như sau:

“1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.”

Như vậy, anh trai bạn phải làm thủ tục nhận con theo quy định tại ĐIều 25 nêu trên trước sau đó mới có căn cứ làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con. Anh bạn phải tiến hành thủ tục giám định ADN tại cơ quan có thẩm quyền trước. Sau khi có kết quả anh bạn có thể liên hệ với Ủy ban nhân dân xã đề nghị họ làm thủ tục nhận con. Khi đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ kết hợp thủ tục nhận cha con với đăng ký khai sinh cho con.

Tuy nhiên, theo quy định tại ĐIều 15 Luật hộ tịch 2014 thời hạn đăng ký khai sinh cho con là 60 ngày kể từ thời điểm sinh. Trường hợp này hiện tại người con đã 2 tuổi do đó anh bạn có thể bị xử phạt do đăng ký khai sinh quá hạn.

>> Yêu cầu tư vấn nhanh