LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất

Pháp luật đất đai hiện hành có quy định cụ thể về về các trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất, tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng đủ điều kiện để thực hiện chuyển mục đích. Do đó, nếu gia đình bạn gặp vấn đề này thì có thể liên hệ với Luật sư để được hỗ trợ tư vấn kịp thời.

1. Luật sư tư vấn về chuyển mục đích sử dụng đất

Khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất thì người có nhu cầu chuyển mục đích phải nộp hồ sơ đến Phòng tài nguyên môi trường nơi có đất để thực hiện thủ tục. Tuy nhiên, đối với các thửa đất đang có quy hoạch thì việc chuyển mục đích sử dụng đất có thể bị hạn chế.

Do đó, nếu gia đình bạn đang muốn thực hiện thủ tục chuyển mục địch sử dụng đất và chưa nắm được các quy định pháp luật về vấn đề này thì bạn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được giải đáp về các vấn đề:

- Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất;

- Cách tính tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích;

- Hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi: 1900.6169 để được giải đáp vướng mắc.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm trường hợp chúng tôi xử lý sau đây để có thêm kiến thức pháp lý trong lĩnh vực này.

2. Quy định pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất

Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất được hướng dẫn và quy định đối với trường hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép và chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép, cụ thể như sau:

thu-tuc-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-jpg-27082013105511-U1.jpg

Quy định về Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất

Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép

1.  Người có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn thì nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

2.  Trong thời hạn không quá bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các giấy tờ quy định tại điểm 1 trên đây, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra tờ khai đăng ký, chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chỉnh lý và chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý đến nơi đã nhận hồ sơ để trả lại người đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất.

Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép

1.  Việc nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép được quy định như sau:

a)  Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý đất đai của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có đất.

Hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý đất đai huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất;

b)  Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất gồm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án đầu tư của tổ chức theo quy định của pháp luật về đầu tư.

2.  Trong thời hạn không quá hai mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các thủ tục hành chính cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; xác định mức thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, thông báo cho người được chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trường hợp không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ và thông báo lý do cho người xin chuyển mục đích sử dụng đất biết.

3.  Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày người được phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý cho người được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

TƯ VẤN NHANH