LS Hồng Nhung

Thời điểm tính giá đất để tính bồi thường

Kính gửi Công ty Luật Minh Gia: Gia đình tôi có dự án bị ảnh hưởng phải thu hồi giải phóng mặt bằng. Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đã có năm 2011. Tuy nhiên, gia đình chúng tôi hiện vẫn chưa được nhận tiền, sau khi liên hệ với đơn vị làm công tác bồi thường, thì được báo là do nguồn không có nên chưa chi trả được.


Xin Quý Công ty giúp tôi vê chính sách bồi thường GPMB khi Nhà nước chưa có nguồn chi trả.

Tôi muốn hỏi quý Công ty luật Minh Gia là:

Nếu bay giờ có nguồn để chi trả thì chúng tôi sẽ được nhận tiền theo đơn giá đã phê duyệt hay là các cơ quan chức năng sẽ phê duyệt lại giá trị đền bù GPMB theo đơn giá hiện hành cho gia đinh tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Quý Công ty.
 
Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp đó là, Gia đình bạn có dự án bị ảnh hưởng phải thu hồi giải phóng mặt bằng. Và đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đã có năm 2011; nhưng đến nay gia đình bạn vẫn chưa được nhận tiền bồi thường; khi đó áp dụng  Nghị định số 197/2004/NĐ-CP – Nghị định “Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.  Điều 9 Nghị định này quy định như sau:
 
“Điều 9. Giá đất để tính bồi thường và chi phí đầu tư vào đất còn lại
1. Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng tại thời điểm có quyết định thu hồi đất do ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố theo quy định của Chính phủ; không bồi thường theo giá đất sẽ được chuyển mục đích sử dụng.
2. Trường hợp thực hiện bồi thường chậm được quy định như sau :
a) Bồi thường chậm do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường gây ra mà giá đất tại thời điểm bồi thường do ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm trả tiền bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi;
b) Bồi thường chậm do người bị thu hồi đất gây ra, nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi.
3. Chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí thực tế người sử dụng đất đã đầu tư vào đất để sử dụng theo mục đích được phép sử dụng bao gồm: tiền thuê đất trả trước còn lại, chi phí san lấp mặt bằng và một số chi phí khác liên quan trực tiếp có căn cứ chứng minh đã đầu tư vào đất, mà đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất còn chưa thu hồi được.”

Như vậy, với trường hợp của bạn, áp dụng điểm a khoản 2 Điều này, cơ quan có thẩm quyền sẽ phải chịu trách nhiệm về việc bồi thường chậm cho gia đình bạn; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm trả tiền bồi thường. Tức là bạn có quyền đòi mức đền bù GPMB theo đơn giá hiện hành nếu giá đất tại thời điểm trả tiền bồi thường cao hơn năm 2011.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm về Thủ tục khởi kiện đòi bồi thường đất bị thu hồi:

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Thời điểm tính giá đất để tính bồi thường. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV Dương Chiến – Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Tư vấn nhanh