Lò Thị Loan

Thai sản, điều kiện và mức hưởng?

Chế độ thai sản là chế độ nhằm bù đắp thu nhập cho người lao động nữ khi nghỉ sinh con hoặc thời gian mang thai. Nhưng có phải ai cũng được hưởng chế độ thai sản khi sinh con không hay phải đáp ứng những điều kiện nào? Mức hưởng được pháp luật hiện nay quy định như thế nào?

Nếu bạn đang gặp phải những vướng mắc về các chế độ, hồ sơ hưởng và trình tự thủ tục xin hưởng các chế độ của bảo hiểm xã hội thì hãy liên hệ với Luật Minh Gia chúng tôi để được tư vấn. Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo tình huống cụ thể chúng tôi tư vấn dưới đây:

Câu hỏi đề nghị tư vấn:

Tôi có vấn đề thắc mắc chút ạ. Vào năm 20xx tôi có tham gia BHXH nhưng chỉ đóng 1 tháng, tiếp đến 3/20XX tôi tiếp tục đóng gối vào sổ BHXH mà dự kiến sinh của tôi vào cuối tháng 10/20xx. Như vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản của bảo hiểm không ạ? Mức hưởng được tính như thế nào? Tôi xin trân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi sẽ tư vấn như sau:

Thứ nhất, về điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con

Theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên điều kiện để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con là bạn phải tham gia bảo hiểm xã hội đóng đủ bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Tháng dự sinh của chị là cuối tháng 10/20xx thì 12 tháng trước khi sinh sẽ được tính từ 11/20xx đến tháng 10/20xx là 12 tháng. Trong khoảng thời gian này bạn tham gia đủ 06 tháng bảo hiểm xã hội bạn sẽ đáp ứng đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Thứ hai, về mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con

Theo quy định tại Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này.”

Theo đó, mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con được tính như sau: Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận Luật sư tư vấn trực tuyến qua số điện thoại là: 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TƯ VẤN NHANH