Trần Việt Dũng

Đất thừa kế có phải chia khi ly hôn?

Kính gửi công ty Luật Minh Gia, tôi có vấn đề nhờ công ty tư vấn giúp tôi về đất là tài sản thừa kế riêng có phải chia khi ly hôn không, như sau: Mẹ tôi có một mảnh đất 200m2. Mẹ tôi làm di chúc cho em trai tôi như sau: 100m2 đất là để dành làm nhà thờ tổ tiên. 100m2 còn lại e tôi được quyền sử dụng. Em tôi lấy vợ năm 20xx. Từ năm 20xx đên năm 201x, toàn bộ tài sản là bất động sản đều đứng tên mẹ tôi. Đến năm 2018, mẹ tôi làm di chúc cho 1 mình em trai tôi thừa kế.

Hiện tại, vợ chồng em trai tôi muốn ly hôn. Như vậy, tài sản mà em trai tôi đứng tên thừa kế đấy có phải là tài sản chung của hai vợ chồng không? và có phải phân chia  khi ly hôn không?

Em tôi có được quyền được bán 100m2 làm nhà thờ hay không? Tôi rất mong nhận được thư trả lời sớm của Quý Công ty! Tôi xin trân thành cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Minh Gia với vụ việc của bạn chúng tôi có quan điểm tư vấn như sau:

1. Về vấn đề đất hưởng thừa kế có phải chia khi ly hôn không?

Như bạn trình bày, khi mảnh đất 100 m2 của em bạn là do được nhận từ việc thừa kế riêng của mẹ thì lúc này đây sẽ là tài sản riêng của em bạn và khi ly hôn sẽ không chia tài sản này.

Căn cứ tại điều 43 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 có quy định về tài sản riêng của vợ, chồng như sau:

"Xem trích dẫn quy định về tài sản riêng"

Đồng thời việc phân chia tài sản khi ly hôn được quy định tại điều 59 Luật Hôn nhân gia đình về nguyên tắc phân chia tài sản khi ly hôn như sau:

"... 4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác."

>> Tư vấn quy định về phân chia tài sản khi ly hôn, gọi: 1900.6169

Như vậy, mặc dù mảnh đất này được mẹ bạn chia cho em bạn vào thời kỳ hôn nhân nhưng đây là được thừa kế riêng cho một mình em trai nên đây là tài sản riêng của em bạn khi tiến hành chia tài sản khi ly hôn thì mảnh đất này vẫn thuộc quyền sở hữu của em bạn và sẽ không phân chia cho người vợ.

Thứ hai, về việc chuyển nhượng đất đai

Theo quy định của pháp luật thì nếu muốn thực hiện việc chuyển nhượng đất đai phải là người có quyền sử dụng đất hay nói cách khác là ghi nhận quyền sử dụng trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. căn cứ vào quy định tại điều 168 Luật Đất đai năm 2013 có quy định như sau:

“Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

 Tuy nhiên  theo điều 645 Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định như sau:

Trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.

Như vậy với diện tích 100 m2 đất để làm nhà thờ người em trai bạn sẽ không được bán. Người em chỉ được bán mảnh đất này khi có sự đồng ý của cả dòng họ. 

Trân trọng !

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Tư vấn nhanh