Luật sư Vũ Đức Thịnh

Tài sản chung vợ chồng có phải chia cho con và bố mẹ hai bên không?

Câu hỏi: Kính gửi luật sư Minh Gia, Năm nay tôi 32 tuổi. Tôi đã có gia đình 4 năm và có 1 con trai 2 tuổi, trong thời gian trên vợ chồng tôi có tiết kiệm được một số tài sản.Theo tôi hiểu đó gọi là tài sản chung, chúng tôi không có tài sản riêng trước hôn nhân. Vậy cho tôi hỏi, về phần tài sản chung này (tài sản của 2 vợ chồng sau khi kết hôn) theo quy định của pháp luật thì ai sẽ có quyền thừa hưởng cùng với vợ chồng tôi? (Con? Bố mẹ 2 bên?....)

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

- Thứ nhất, quy định của pháp luật về tài sản chung của vợ chồng

Tại Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về Tài sản chung của vợ chồng:

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.”

Theo quy định trên kết hợp với thông tin bạn cung cấp, Tài sản của hai vợ chồng bạn đã tiết kiệm được sau khi kết hôn, như vậy số tài sản đó sẽ được coi là là tài sản chung của hai bạn.

- Thứ hai, về quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung

Tại Điều 35 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung:

“1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.

2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:

a) Bất động sản;

b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu;

c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.”

Về việc thừa hưởng tài sản chung của vợ chồng

Pháp luật không có quy định cụ thể về vấn đề ai có quyền thừa hưởng tài sản chung cùng với vợ chồng mà vấn đề này sẽ do hai vợ chồng thỏa thuận.

Do đó, hai vợ chồng bạn thỏa thuận ai sẽ thừa hưởng  tài sản chung cùng với vợ chồng bạn thì người đó sẽ có quyền thừa hưởng tài sản chung đó.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tài sản chung vợ chồng có phải chia cho con, bố mẹ hai bên không?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.