Bài viết về chủ đề "yếu tố nặng nhọc"

YẾU TỐ NẶNG NHỌC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về yếu tố nặng nhọc
Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với NLĐ làm việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với NLĐ làm việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Tôi làm việc cho một công ty nước ngoài. Công việc của tôi cũng như hợp đồng là lái xe nâng. Theo thông tư 25 năm 2013 của bộ lao động thương binh và xã hội ngành nghề lái xe nâng thuộc ngành nghề nguy hiểm độc hại . chúng tôi đề nghị được hưởng phụ cấp bồi dưỡng độc hại nhưng công ty cho đến nay vẫn không thực hiện chế độ này .cho tôi hỏi mức bồi dưỡng độc hại của tôi là mức bao nhiêu .va lam the nao de cong ty thuc hien.

Chi tiết >>