Bài viết về chủ đề "xuất khẩu"

XUẤT KHẨU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xuất khẩu
Trách nhiệm của các bên khi người xuất khẩu lao động chết

Trách nhiệm của các bên khi người xuất khẩu lao động chết

Tôi có một người anh đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, làm việc tại xưởng sản xuất nhựa. Trong quá trình làm việc đã bị tai nạn lao động và bị chết cách đây 5 hôm.

Chi tiết >>

Nghị định 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định của Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu

Mẫu tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu

Nội dung tờ khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thương mại bao gồm các thông tin về các bên trong tờ khai, thông tin về hàng hóa nhập khẩu và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>