Xử lý kỷ luật sa thải theo quy định hiện hành
|

Xử lý kỷ luật sa thải theo quy định hiện hành

Sa thải là một trong những hình thức xử lý kỷ luật lao động và đây là hình thức xử lý kỷ luật cao nhất khi người lao động có hành vi vi phạm. Nhưng không phải trường hợp nào đơn vị, người sử dụng lao động đều có thể áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải mà phải đáp ứng những điều kiện nhất định. Vậy trường hợp nào người sử dụng lao động được áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải? Trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào theo đúng quy định pháp luật?

Chi tiết
Xử lý tiền lương sau khi người lao động bị sa thải
|

Xử lý tiền lương sau khi người lao động bị sa thải

Em đã làm gần 1 năm mà không có bất cứ hợp đồng, chế độ hay lương thưởng, gần kết thúc năm công ty em có kiểm tra toàn bộ hệ thống máy tính, các apps cá nhân của nhân viên thì phát hiện em đã xài hệ thống apps cho việc cá nhân, tức là em đã dùng apps gọi cho khách để bán cho một owner bên ngoài (đối tác cũ của công ty), nhưng em vẫn bán và mang order về cho công ty em.

Chi tiết
Nguyên tắc, trình tự và hình thức xử lý kỷ luật lao động
|

Nguyên tắc, trình tự và hình thức xử lý kỷ luật lao động

Chào Anh/Chị. Công ty chúng tôi hoạt động về thủy điện. Trong thời gian làm việc nhân viên bảo vệ của công ty đã ngủ quên gây ảnh hưởng tới việc vận hành của nhà máy, Mức độ thiệt hại là 5.000.000đồng. Giám đốc nhà máy đã gửi biên bản về công ty nhận xét khả năng làm việc của nhân viên đó rất yếu kém

Chi tiết
Tư vấn miễn phí