Hỏi về việc xin chuyển mục đích sử dụng đất
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Hỏi về việc xin chuyển mục đích sử dụng đất

Luật sư cho hỏi về vấn đề chuyển đổi đất vườn ao sang đất ở như sau: Bố mẹ tôi có mua một căn nhà trên mảnh đất 367 m2 đất ở đô thị 10/1979 đến tháng 4/1981 thì mua thêm 120 m2 đất ao liền kề đất ở đã được san lấp, năm 2005 nhà nước cho khảo sát thiết kế đo đạc lại thì tổng diện tích là 496 m2. Khi bố mẹ tôi qua đời và di chúc để lại cho con cái. Giấy tờ đất và ao đều có xác nhận của UBND phường.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169