Bài viết về chủ đề "xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất"

XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thừa kế không có di chúc thì phân chia di sản như thế nào?

Thừa kế không có di chúc thì phân chia di sản như thế nào?

Luật Sư tư vấn về vấn đề thừa kế không có di chúc thì phân chia di sản như thế nào? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về việc chuyển nhượng và hợp thửa đối với đất chưa có GCNQSDĐ

Tư vấn về việc chuyển nhượng và hợp thửa đối với đất chưa có GCNQSDĐ

Nội dung câu hỏi: Kính gửi luật sư. Hiện tôi có mua một lô đất của ông A diện tích 150 m2 trong đó 130 m2 đã có giấy chứng nhận. Nguồn gốc 20m2 chưa có giấy chứng nhận là ông A mua lại của hàng sớm con hẻm để mở rộng phần đất của mình

Chi tiết >>

Hỏi về việc xin chuyển mục đích sử dụng đất

Hỏi về việc xin chuyển mục đích sử dụng đất

Luật sư cho hỏi về vấn đề chuyển đổi đất vườn ao sang đất ở như sau: Bố mẹ tôi có mua một căn nhà trên mảnh đất 367 m2 đất ở đô thị 10/1979 đến tháng 4/1981 thì mua thêm 120 m2 đất ao liền kề đất ở đã được san lấp, năm 2005 nhà nước cho khảo sát thiết kế đo đạc lại thì tổng diện tích là 496 m2. Khi bố mẹ tôi qua đời và di chúc để lại cho con cái. Giấy tờ đất và ao đều có xác nhận của UBND phường.

Chi tiết >>