Bài viết về chủ đề "xét tuyển vào ngành công an"

XÉT TUYỂN VÀO NGÀNH CÔNG AN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xét tuyển vào ngành công an
Chế độ ưu tiên tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân

Chế độ ưu tiên tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân

Em có đọc văn bản về việc thi vào khối trường Công an của BCA, dành cho chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong CAND và chiến sĩ phục vụ nghĩa vụ quân sự đã xuất ngũ. Theo thông tư trên thì chiến sĩ NVCA (Nghĩa vụ công an) khi phục vụ được 18 tháng hoặc khi đã hết thời hạn nghĩa vụ vẫn được thi vào trường CA lần cuối. Và lính NV Quân sự được thi vào ngành CA khi xuất ngũ trong vòng 12 tháng

Chi tiết >>