Bài viết về chủ đề "xét đặc xá 2015"

XÉT ĐẶC XÁ 2015 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xét đặc xá 2015
Điều kiện được đề nghị đặc xá năm 2015

Điều kiện được đề nghị đặc xá năm 2015

Điều kiện được đề nghị xét đặc xá năm 2015 được quy định, hướng dẫn chi tiết gồm các trường hợp được đề nghị đặc xá, trường hợp không được đề nghị đặc xá như sau:

Chi tiết >>

Hướng dẫn 91/HD-HĐTVĐX về xét đặc xá năm 2015 (đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục)

Hướng dẫn 91/HD-HĐTVĐX về xét đặc xá năm 2015 (đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục)

Hướng dẫn số 91/HD-HĐTVĐX về triển khai Quyết định số 1366/2015/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2015, Hội đồng tư vấn đặc xá hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục tiến hành xét đặc xá năm 2015

Chi tiết >>