Xếp lương giáo viên theo quy định mới thế nào?
Lại Thị Nhật Lệ

Xếp lương giáo viên theo quy định mới thế nào?

Xếp lương giáo viên theo quy đình, cụ thể gồm giáo viên trường trung học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên bộ môn, giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong HCM (đối với trường trung học có cấp tiểu học hoặc cấp THCS), giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh.

Chi tiết
Đơn vị có được trả lương không theo hệ số lương không?
Nguyễn Thị Hoài Thơ

Đơn vị có được trả lương không theo hệ số lương không?

Thưa quý công ty:đơn vị tôi là đv công lập tự chủ 1 phần kinh phí (trường cao đẳng) ngân sách cấp kinh phí theo số lượng SV tuyển sinh nên không đủ để chi lương biên chế. Nay đơn vị xây dựng phương án lương và quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ, trả lương theo mức độ hoàn thành công việc trong năm, theo đó phụ cấp thâm niên nhà giáo và phụ cấp ưu đãi nghề cũng giảm theo lương.

Chi tiết
Viên chức được hưởng lương như thế nào khi chuyển từ bằng trung cấp sang đại hoc?
LS Vũ Thảo

Viên chức được hưởng lương như thế nào khi chuyển từ bằng trung cấp sang đại hoc?

Pháp luật quy định như thế nào về việc xếp lương của viên chức khi thay đổi chức danh nghề nghiệp? Viên chức, cơ quan, tổ chức,.. cần tìm hiểu những văn bản quy định pháp luật nào để xác định quyền, nghĩa vụ của viên chức? Trường hợp viên chức thay đổi bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ thì được hưởng lương như thế nào?

Chi tiết
TƯ VẤN NHANH