Bài viết về chủ đề "Xây dựng sai phép"

XÂY DỰNG SAI PHÉP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Xây dựng sai phép
Tư vấn về xây dựng sai nội dung giấy phép

Tư vấn về xây dựng sai nội dung giấy phép

Em xây dưng nhà đã hoàn thành và chuẩn bị chuyển về ở, thì bên thanh tra đô thị quận vào lập biên bản và bảo em phải tháo dỡ phần xây dựng sai phép. Yêu cầu UBND phường ra quyết đinh ngừng thi công và cắt điện nước.

Chi tiết >>