Bài viết về chủ đề "xây dựng nhà trên đất nông nghiệp"

XÂY DỰNG NHÀ TRÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xây dựng nhà trên đất nông nghiệp

Xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp có được phép không?

Pháp luật quy định quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất như thế nào? Có phải thửa đất nào cũng được quyền xây dựng nhà ở không? Trường hợp xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp thì xử lý ra sao?

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169