Bài viết về chủ đề "xâm phạm thi thể"

XÂM PHẠM THI THỂ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xâm phạm thi thể
Xâm phạm thi thể-mồ mả-hài cốt phạm tội gì?

Xâm phạm thi thể-mồ mả-hài cốt phạm tội gì?

Tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể mồ mả thế nào?

Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể mồ mả thế nào?

Chào luật sư tôi muốn hỏi tư vấn về trường hợp Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể được pháp luật quy định như thế nào? mong được giải đáp quy định liên quan đến vấn đề này. Xin cảm ơn luật sư

Chi tiết >>