Bài viết về chủ đề "xác nhận hiện trạng thửa đất"

XÁC NHẬN HIỆN TRẠNG THỬA ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xác nhận hiện trạng thửa đất
Mẫu Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất!

Mẫu Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất!

Luật sư cho hỏi: Lập phiếu xác nhận kết quả đo đạc theo hiện trạng sử dụng đất có phải thể hiện nhà và công trình xây dựng không? Theo Thông tư 25/2014 của Bộ TN&MT? xin cảm ơn luật sư.

Chi tiết >>