Bài viết về chủ đề "xác lập quyền sử dụng đất"

XÁC LẬP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xác lập quyền sử dụng đất
Xác lập quyền sử dụng đất với diện tích đất được chuyển giao quyền sử dụng bằng giấy viết tay

Xác lập quyền sử dụng đất với diện tích đất được chuyển giao quyền sử dụng bằng giấy viết tay

Cha tôi có mua cho tôi một mảnh vườn 1000m2 từ năm 1987 (cha tôi có ghi lại giấy viết tay chuyển nhượng đất cho tôi). Tôi đã xây nhà ở từ năm 1997, nhưng mảnh vườn đó nằm chung với sổ bìa đỏ của cha tôi. Tuy nhiên, cha tôi đã mất năm 2014 còn lại mẹ tôi giữ sổ bìa đỏ.

Chi tiết >>