Xác định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự - việc dân sự
|

Xác định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự - việc dân sự

Việc xác định thời hiệu khởi kiện rất quan trọng, đánh giá về việc người khởi kiện còn đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật hay không. Việc xác định thời hiệu khởi kiện dựa vào thời điểm phát sinh tranh chấp để tính thời hiệu, nội dung được quy định như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí