Bài viết về chủ đề "vùng nước cảng biển"

VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vùng nước cảng biển
Thông tư 11/VBHN-BGTVT công bố vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng

Thông tư 11/VBHN-BGTVT công bố vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng

Thông tư 11/VBHN-BGTVT ngày 03 tháng 11 năm 2015 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015

Chi tiết >>