Bài viết về chủ đề "vốn đầu tư"

VỐN ĐẦU TƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vốn đầu tư
Vốn điều lệ thấp có ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án đầu tư không?

Vốn điều lệ thấp có ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án đầu tư không?

Trường hợp vốn điều lệ thấp hơn vốn đầu tư có được không? Dự án đầu tư có được tiếp tục thực hiện khi pháp luật thay đổi không? Có cần thiết phải cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Luật sư tư vấn miễn phí về điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động chưa góp đủ số vốn.

Chi tiết >>

Vấn đề tăng, giảm vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân

Vấn đề tăng, giảm vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân

Tôi là chủ một doanh nghệp tư nhân. Tôi có tài sản (bao gồm QSD đất và tài tài sản gắn liền với đất). Nguồn gốc là do tôi nhận chuyển nhượng của hộ gia đình, cá nhân vào năm 2006 (đã được cấp GCN). Nay tôi có nhu cầu chuyển nhượng tài sản trên cho 1 hộ gia đình, cá nhân khác thì cần phải có điều kiện gì?

Chi tiết >>

Chuyển vốn/tiền và tài sản ra nước ngoài của nhà đầu tư thế nào?

Chuyển vốn/tiền và tài sản ra nước ngoài của nhà đầu tư thế nào?

Thủ tục Chuyển vốn, tài sản ra nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài được tư vấn và hướng dẫn về điều kiện, nội dung, đồng tiền chuyển đổi và các thủ tục liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Mẫu Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Mẫu Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ban hành kèm theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ, nội dung cụ thể của giấy đăng ký như đính kèm trên đây.

Chi tiết >>

Mẫu Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Mẫu Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Mẫu Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ban hành kèm theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>