Sổ đỏ đứng tên chồng vợ có được hưởng không?
Nguyễn Ngọc Ánh

Sổ đỏ đứng tên chồng vợ có được hưởng không?

Chào luật sư cho tôi hỏi quy định và cách phân chia tài sản chung vợ chồng là nhà đất do 1 người đứng tên sau khi ly hôn như sau: Vợ chồng tôi kết hôn gần 10 nam và tạo dựng được 3 căn nhà. HIện tai 1 căn nhà do chông tôi đứng tên sổ hồng 1 mình. 1 căn nhà có tên của tôi và chồng tôi cùng đứng tên và 1 căn nhà do Má tôi còn đứng tên vì chưa sang tên được. Căn nhà do Má tôi đứng tên còn chung sổ đỏ với đấtt của Má tôi. Vợ chồng tôi có ý định ly hôn.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169