Bài viết về chủ đề "viên chưúc"

VIÊN CHƯÚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về viên chưúc
Viên chức đang làm việc có được thi viên chức tại nơi khác hay không?

Viên chức đang làm việc có được thi viên chức tại nơi khác hay không?

Luật sư tư vấn về trường hợp viên chức đang làm việc tại huyện A mà muốn thi viên chức tại huyện B có phù hợp với quy định của pháp luật hay không? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>