Tư vấn về thủ tục yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự
Nguyễn Văn Cảnh

Tư vấn về thủ tục yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự

Tôi tên là P. N.C, Q4, tôi xin trình bày sự việc và muốn nhờ công ty luật Minh Gia tư vấn cho chúng tôi trong trường hợp này: Hiện nay, tôi đang xây nhà và đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng nhà hàng xóm không cho tôi được bắc giàn giáo để tô tường bên ngoài và che khe hở giữa 2 nhà. Để luật sư có đủ thông tin, tôi xin thuật lại sự việc dẫn đến việc tôi và hàng xóm có mâu thuẫn với nhau.

Chi tiết
Tư vấn thủ tục kháng nghị giám đốc thẩm
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn thủ tục kháng nghị giám đốc thẩm

Kháng nghị giám đốc thẩm là thủ tục tố tụng phát sinh trong quá trình xét xử một vụ án dân sự. Trong đó thủ tục kháng nghị giám đốc thẩm phát sinh sau khi Tòa án đã xét xử cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề và theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền Tòa án xem xét giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169