Bài viết về chủ đề "vi phạm về xây dựng "

VI PHẠM VỀ XÂY DỰNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vi phạm về xây dựng

 • Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng

  Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng.

  • 20/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về trình tự, thủ tục khi tiến hành xây dựng công trình? Điều kiện khởi công xây dựng công trình? Mức xử lý vi phạm hành chính khi vi phạm các quy định về xây dựng? Việc xử lý vi phạm hành chính có phải lập thành biên bản hay không? Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng bao gồm những nội dung chủ yếu nào?

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn