Ký 2 hợp đồng ngắn hạn, không đóng BHXH, có được bồi thường không?
|

Ký 2 hợp đồng ngắn hạn, không đóng BHXH, có được bồi thường không?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào luật sư, hiện tôi đang làm cho công ty D và đang có vấn đề về bảo hiểm. cụ thể là. tháng x/2014 tôi có ký hợp đồng ngắn hạn 3 tháng (thử việc).sau đó công ty lại ký tiếp hợp đồng ngắn hạn 6 tháng vào tháng y/2014. Hết 6 tháng này tôi có ký tiếp hợp đồng 1 năm. Vậy là tôi vào cty từ tháng X/2014 và đến bây giờ là tháng Y/2015, nhưng tôi chỉ đc đóng bảo hiểm từ 2015 đến bây giờ. có nghĩa là công ty không đóng từ tháng X/2014 đến đầu 2015.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí