Bài viết về chủ đề "vi phạm quy định quản lý rừng"

VI PHẠM QUY ĐỊNH QUẢN LÝ RỪNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vi phạm quy định quản lý rừng
Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng hiểu thế nào?

Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng hiểu thế nào?

Nội dung: Tại Điều 176(BLHS): Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng. Có nêu: Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn có một trong các hành vi...."Chức vụ quyền hạn" ở đây được hiểu như thế nào?

Chi tiết >>