Bài viết về chủ đề "vi phạm lao động"

VI PHẠM LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vi phạm lao động
Xử phạt vi phạm quy định về sử dụng lao động chưa thành niên

Xử phạt vi phạm quy định về sử dụng lao động chưa thành niên

Mức xử phạt vi phạm quy định về sử dụng lao động chưa thành niên được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>

Xử phạt vi phạm hành chính về trường hợp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Xử phạt vi phạm hành chính về trường hợp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Mức xử phạt vi phạm hành chính về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải: Quy định và áp dụng

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải: Quy định và áp dụng

Quy định và áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải được thể hiện cụ thể tại Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

Chi tiết >>