Bài viết về chủ đề "vi phạm hành chính về thủ tục phá sản"

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THỦ TỤC PHÁ SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vi phạm hành chính về thủ tục phá sản
Nghị định số 10/2009/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong tiến hành thủ tục phá sản

Nghị định số 10/2009/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong tiến hành thủ tục phá sản

Nghị định số 10/2009/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.

Chi tiết >>