Bài viết về chủ đề "vi phạm giao thông đường sắt"

VI PHẠM GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vi phạm giao thông đường sắt
Tư vấn Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy

Tư vấn Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy

Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy là hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông trong khi chỉ huy hoặc điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác.

Chi tiết >>