Bài viết về chủ đề "vay có kì hạn"

VAY CÓ KÌ HẠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vay có kì hạn
Tư vấn về khởi kiện đòi lại tiền trong trường hợp vay có kì hạn

Tư vấn về khởi kiện đòi lại tiền trong trường hợp vay có kì hạn

Luật sư cho hỏi về trường hợp cho người khác vay tiền theo hợp đồng có kì hạn và trả dần hàng tháng. Người vay tiền không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền hàng tháng, kiện đòi tài sản như thế nào? cụ thể như sau:

Chi tiết >>