Bài viết về chủ đề "vận tải đường bộ"

VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vận tải đường bộ
Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào

Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào

Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp hồ sơ tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung phải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Tổng Cục Đường bộ Việt Nam thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế.

Chi tiết >>