Bài viết về chủ đề "vận tải"

VẬN TẢI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vận tải
Tư vấn về việc đăng ký kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe tải

Tư vấn về việc đăng ký kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe tải

Công ty em là công ty TNHH MTV. Hiện nay công ty em muốn kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ bằng xe tải thì cần bao nhiêu xe để được phép kinh doanh? Và hồ sơ như thế nào ạ?

Chi tiết >>

Thủ tục đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ

Thủ tục đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ

Luật sư tư vấn về thủ tục đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ và các quy định pháp luật liên quan như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn đăng ký kinh doanh kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải

Tư vấn đăng ký kinh doanh kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải

Nghành nghề kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải được quy định và hướng dẫn đăng ký theo mã nghành như sau:

Chi tiết >>