Bài viết về chủ đề "văn phòng điều hành "

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về văn phòng điều hành

 • Mẫu Đơn xin đăng ký văn phòng điều hành

  Mẫu Đơn xin đăng ký văn phòng điều hành.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Đơn xin đăng ký văn phòng điều hành Ban hành kèm theo Công văn số 438/BXD-XL ngày 17 tháng 03 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc Đăng ký văn phòng điều hành công trình của Nhà thầu nước ngoài, nội dung như đính kèm trên đây:

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169